Juice Time

De invloed van Fluor op de pijnappelklier

De pijnappelklier/ epifyse ook wel derde oog genoemd, is een endocriene klier in het brein. Dat betekent dat hij stoffen afscheidt in het hersenvocht en het bloed. De klier produceert melatonine uit serotonine, een hormoon dat invloed heeft op het slaap-waakritme en het voortplantingsritme.

De epifyse heeft de vorm van een pijnappel en bevindt zich samen met de hypofyse en hypothalamus in het midden van het hoofd. Zeg maar het centrale commandopunt in de hersenen die de rest van het lichaam aansturen via hormonen. Bekend is dat het hormonale stelsel zeer belangrijk is voor een goed functioneren van het immuunsysteem. Aangezien het hele lichaam aan elkaar hangt van systemen die op elkaar inwerken, versterken, activeren en deactiveren is het logisch dat er 1 centraal systeem is die de rest aanstuurt. Die functie heeft het hormoonstelsel. Daarom vind je op verschillende plekken in het lichaam klieren, die hormonen kunnen afscheiden als ze de ‘opdracht’ krijgen. Denk aan de bijnieren, geslachtsklieren en de schildklier die reageren op bijvoorbeeld stress, aanraking en spijsvertering.

De hypofyse die vlakbij de epifyse te vinden is in de hersenen, regelt meer de fysieke kant, terwijl de epifyse meer de emotionele kant van het lichaam beïnvloed. Want wat veel minder bekend is, is dat het hormonale stelsel de gevoelens en emoties primair beïnvloeden. Een schrik reactie of andere emotie komt fysiek tot uiting in de afscheiding van hormonen.
Klieren die hormonen afscheiden beïnvloeden hoe je je voelt. De reden om ‘genotsvoedsel’ (suiker, chilipeper, chocola om maar iets te noemen) te eten is dat het de hypofyse aanzet om endorfinen te maken. Dit zijn aan opium verwante stoffen die niet alleen pijnstillend werken maar ook je goed doen voelen. Endorfine staat te boek als een peptide hormoon; zie Wikipedia. Het heeft ook een andere kant; bij automutilatie is er sprake van een hoge dosis endorfine in het bloed.

Overal waar teveel van is, kan het schadelijk worden is een oude regel binnen de natuurgeneeskunde die hier van toepassing is. Zware metalen zijn schadelijk voor het lichaam. Als deze gedetecteerd worden moet het lichaam reageren. Het maakt zware metalen onschadelijk door er een laagje calcium omheen te plakken. De zogenoemde calcificatie. Dit proces haalt bij gebrek aan calcium, de calcium weg uit de botten, waardoor deze bros worden. Klieren zijn bij uitstek gevoelig voor zware metalen. Zo is de pijnappelklier gevoelig voor Fluor waarover hieronder meer en de schildklier gevoelig voor koper, mogelijk afkomstig door te langdurig gebruik van de Pil. Als de schildklier minder goed werkt ga je je moe voelen en behalve dat er nog meer oorzaken kunnen zijn is ontgifting van dit metaal noodzakelijk om de schildklier weer beter te kunnen laten functioneren.

Remote viewing

Een bijzonder functie van de Epifyse is dat het kan dienen als fysiek doorgeefluik van waarnemingen op meer fijnstoffelijke niveaus. Dan moet deze natuurlijk niet verontreinigd zijn.
Elke pijnappelklier kan worden geactiveerd door omstandigheden als een positieve sfeer tussen mensen, of elektromagnetische frequenties waardoor de mens in staat is om euforie en eenheid te ervaren. Een pijnappelklier die is afgestemd door middel van goed voedsel, een positieve levenshouding en wandel, meditatie, yoga of verschillende esoterische en occulte methoden stelt een persoon in staat contact te maken met andere dimensies, beter bekend als astraal reizen, astrale projectie of remote viewing.

Alziend oog

De epifyse heeft dus behalve invloed op slaap/waak ritme en voortplanting ook een diepere esoterische functie die je, als je kwaad in de zin hebt, liever zou willen doven bij mensen. Tijdens de slaap worden chemische stofjes vrijgelaten in het brein die verantwoordelijk zijn voor gevoelens van verbondenheid met een hogere bron. Esoterische zaken en praktische technologieën zoals nulpuntenergie die de mens werkelijk vrij maken, liggen niet in de belangstelling van de algemene publieke opinie. Zonder in complot denken te vervallen is mijn mening dat dit komt door een soort van afstompingsproces dat al jaren aan de gang is. Intelligentie kun je namelijk verhogen door verstandelijke vermogens vrij te maken. Enerzijds gebeurt dit door mentale oefening, maar anderzijds ligt het lichaam letterlijk dwars omdat het zo langzamerhand steeds voller begint te raken met toxines, zware metalen en overmatig veel suikers om maar iets te noemen.

Iets fijnstoffelijker gesteld: Als het hormonale stelsel in verwarring wordt gebracht door giftige stoffen heb je daar als mens last van. Je wordt emotioneler, laat je makkelijker meeslepen in de waan van de dag en je kunt minder goed onderscheid maken wat voor jou waar is en wat niet.

Groepen die het slecht met ons voor hebben doen al lange tijd onderzoek naar deze mogelijkheid en hebben meer vorderingen gemaakt dan we ons kunnen voorstellen. De kennis over de functie van de epifyse is namelijk nogal oud…

Op het binnenhof van het Apostolisch Paleis, het woon- en werkpaleis van de paus in Vaticaanstad, staat een bijna vier meter hoge bronzen pijnappel afkomstig van een Romeinse fontein. Oude beschavingen waaronder de Egyptenaren en de Romeinen waren op de hoogte van de krachten van de pijnappelklier en maakten dit in hun symboliek duidelijk door middel van de afbeelding van een oog. Zelfs op de achterkant van het dollarbiljet prijkt het alziend oog, die verwijst naar het vermogen van een individu of een groep individuen om de gedachten en handelingen van mensen in de fysieke wereld te controleren, is een mogelijke uitleg. Die mogelijkheid is er als je de epifyse zou kunnen laten verschrompelen.

Natriumfluoride

Eind jaren 1990 deed Dr. Jennifer Luke van de Universiteit van Surrey onderzoek naar het effect van natriumfluoride op de pijnappelklier. Ze stelde vast dat de pijnappelklier natriumfluoride als een magneet aantrekt en absorbeert. Vervolgens treedt calcificatie op als gevolg waarvan de hormoonhuishouding verstoord raakt.

Natriumfluoride werd door de nazi’s toegevoegd aan het drinkwater in concentratiekampen om de mensen rustig en gehoorzaam te maken. Natriumfluoride is een belangrijke bron van fluoride-ionen en werd vroeger dan ook gebruikt om fluoride aan leidingwater toe te voegen. Dit gebeurt nog steeds in de VS maar niet in Nederland. Vandaag de dag wordt natriumfluoride voornamelijk toegepast in tandpasta. Natriumfluoride is een synthetisch product dat giftig is! Je kunt je voorstellen dat een slecht werkende epifyse problemen met de slaap kan geven maar ook met de voortplanting. Daar heb je dan weer blauwe pilletjes voor nodig. Tandpasta zonder fluor is even goed werkend als met fluor en is stukken minder giftig.

Iets om over na te denken is dat mensen afgestompt raken als de epifyse minder functioneert. Door mensen af te sluiten van de ‘zetel van de ziel’ kunnen ze geen contact maken met het eenheid in zichzelf en worden ze losgekoppeld van hun interne krachtbron.

Lees ook: Fluoride vermijden en veilig verwijderen uit het lichaam

Bron: Sott.net
Overgenomen van: Hayo Bol