Juice Time

Onafhankelijk onderzoek

De meeste mensen geloven dat producten die zijn goedgekeurd door diverse instanties veilig zijn. Helaas is dat onjuist. De meeste producten worden goedgekeurd op basis van onderzoeken gedaan of gefinancierd door de producenten zelf. Interessant is dat wanneer onafhankelijk onderzoek wordt gedaan, geheel andere resultaten naar voren komen. Het verschil is: de producent heeft baat bij goede uitkomsten, de onafhankelijke onderzoekers hebben geen baat bij een bepaalde uitkomst.

Aspartaam

Aspartaam is een goed voorbeeld. Uit de onderzoeken van de producenten blijkt dat het ‘veilig’ is. Maar uit onafhankelijke onderzoeken blijkt juist het tegenovergestelde. Een weldenkend mens hecht waarde aan onafhankelijk onderzoek, maar helaas zijn de meeste mensen zo gehersenspoeld om overheden en media te geloven, dat het weldenkende niet meer functioneert. Voor antwoorden wordt gekeken naar instanties, “omdat die het wel zullen weten”. Het trieste is dat diezelfde mensen kampen met overgewicht, tal van lichamelijke klachten en ziekten. Juist als gevolg van het geloven van instanties zoals het voedselcentrum. Aspartaam wordt door dit centrum als ‘veilig’ gepromoot. Zij baseren hun bevindingen uitsluitend op basis van onderzoeken door de producenten en industrie. Maar na meer dan 90 onafhankelijke onderzoeken mag met 100% zekerheid worden gesteld dat ze liegen. En dus verantwoordelijk zijn voor de ongezondheid van talloze mensen. Helaas, vraag je het voedselcentrum waarom zij niet kijken naar die onafhankelijke onderzoeken, dan ontvang je geen antwoord, of de reactie is dat zij ‘echt wel weten wat ze zeggen’, omdat ze tenslotte afgaan op die onderzoeken van de industrie zelf. Er is maar een woord goed voor dit soort praktijken: volksverlakkerij.

‘Het loopt wel los’

Hoe lastig ook, het wordt hoog tijd om onafhankelijk te gaan nadenken over – en begrijpen – hoe ons lichaam eigenlijk functioneert, wat het nodig heeft en wat het juist tegenwerkt. Los van wat media, industrie en instanties ons vertellen. Ik weet dat verreweg de meeste mensen simpelweg te lui zijn om hun levenswijze te veranderen. “Het loopt wel los” is wat ze zeggen. En inderdaad, een bepaalde periode is je lichaam nog wel in staat om erge schade te voorkomen. Maar uiteindelijk, meestal zo rond de 40-50 jaar, is ons lichaam niet langer in staat om zichzelf gezond te houden, waardoor ziekten ontstaan. Waar ik diezelfde mensen op wil wijzen is dat wie eenmaal ziek is, nooit meer zegt dat ‘het wel zal loslopen’. Ineens blijkt gezondheid belangrijker dan al het andere. De meeste mensen roken niet omdat ze weten dat het ongezond is, ook al komt het resultaat pas veel later. Laat dat een goed voorbeeld zijn als het gaat om eten, want deze vergelijking gaat echt volledig op.