Juice Time

Wat is industrieel voedsel?

Industrieel voedsel is alles wat geproduceerd wordt door de voedselindustrie. Inderdaad, 90% van de supermarkt valt daaronder. Als het ingrediënten heeft, of is bewerkt, dan is het industrieel voedsel. Alles wat verhit is geweest is waardeloos als het gaat om voedingswaarde. Dat geldt dus ook voor groenten die op die manier zijn verwerkt.

Vlees en vis vallen niet direct onder die noemer, maar omdat het daarmee simpelweg slecht is gesteld, kun je die beter vermijden, in het bijzonder vlees. Alleen al vanwege de vele giftige stoffen door vaccins en antibiotica is dit echt af te raden. Als je vlees wilt eten, eet dan het liefst biologische kip. Hoe het is gesteld met de ‘kwaliteit’ van vlees is bij steeds meer mensen wel bekend. Over vis weet men eigenlijk veel minder. Hieronder het een en ander over vis, die tegenwoordig vooral wordt gekweekt, ook de biologische vis.

Door milieuverontreiniging kunnen er schadelijke stoffen voorkomen in vis. Het gaat vooral om zware metalen (kwik), dioxines, PCB’s en pesticiden. Ook zijn vette vissoorten zoals zalm meer vervuild dan magere, omdat schadelijke stoffen in het vet worden opgeslagen. Ook in kweekvis kunnen schadelijke stoffen voorkomen. Dat geldt vooral als deze wordt gevoerd met vismeel en visolie, zoals zalm.

Er is onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van PCB’s in wilde zalm en gekweekte zalm. In de meeste studies is gevonden dat gekweekte zalm hogere waarden van PCB’s, organische pesticiden, dioxines en andere giftige stoffen bevat dan wilde zalm. Ook zijn hoeveelheden pesticiden als DDT, dieldrin en lindaan in vis te vinden.

Zware metalen als lood, kwik en cadmium kunnen bij mensen schadelijk zijn voor de nieren, de hersenen en het zenuwstelsel. Ook verlagen ze het ijzergehalte in het bloed. Het eten van vis zorgt voor blootstelling aan cadmium en lood.

De Europese Voedsel en Warenautoriteit (EFSA), bepaald niet onafhankelijk, heeft onderzoek gedaan naar de schadelijkheid van kwik in voedsel. Uit dit onderzoek blijkt dat er “geen gevaar is voor de gezondheid” bij het eten van 1 á 2 keer per week vis. Wat ze eigenlijk zeggen is dat het ongezond is, maar dat zij van mening zijn dat die stoffen geen nadelig effect zullen hebben als we er maar niet teveel van binnenkrijgen. Maar we krijgen ze dus wel binnen en kwik is giftig. Een langzame dood is wel in orde, als de oorzaak maar niet duidelijk aanwijsbaar is, is dus eigenlijk de conclusie. Met name zwaardvis, haai en in mindere mate tonijn zijn het meest verontreinigd met (methyl)kwik. Deze vissen eten andere vissen waardoor ze extra veel kwik verzamelen.

Bij de open viskweek in het buitenland, zoals van zalm, worden antibiotica gebruikt. Ook wordt er tegenwoordig meer gevaccineerd.

In het wild krijgen zalmen hun roze kleur door het eten van garnalen en planktonkreeftjes. Zonder garnalen of andere bron van astaxanthine blijven zalmen wit. Omdat de consument geen witte zalm wil, hoewel de smaak precies hetzelfde is, wordt aan het zalmvoer meestal astaxanthine toegevoegd. Astaxanthine is een carotenoïde, d.w.z. een verbinding verwant aan caroteen. Andere carotenoïden zorgen voor de kleur van tomaten, paprika’s en wortelen. Dit is een synthetisch aangemaakte kleurstof.

Een groeiend aantal kwekerijen brengt biologische vis op de markt. Voor de kweek van biologische vis geldt o.a. dat er niet te veel vissen op een kubieke meter leven, dat ze voldoende voer krijgen, het water niet verrijkt wordt met zuurstof en er geen medicijnen of groeimiddelen worden toegepast. Ook moet de voortplanting op een natuurlijke manier gaan. Als je vis wilt eten, doe dat dan met mate, maar altijd biologisch. Dan blijft het aantal schadelijke stoffen dat je binnenkrijgt in ieder geval beperkt.

Inderdaad, uit het bovenstaande kun je de conclusie trekken dat er eigenlijk maar bar weinig gezond is. Gelukkig zijn er talloze groenten en fruit en kun je natuurlijk nog altijd anders eten als je daaraan behoefte hebt. Zorg dan wel dat je de 80/20 regel in acht neemt zodat je lichaam de schadelijke stoffen kan afvoeren: 80% gezond en 20% industrieel.